Bra säkerhet på jobbet

Säkerhet på jobbet, är något som berör de flesta av oss på ett eller annat sätt. Vissa gånger handlar det om larm och personligt skydd, medan det andra gånger kan gälla skyddskläder och annan utrustning. För arbetskläder och skyddsprodukter, läs mer här. När det gäller produkter och tjänster som ska skydda anställda på ett eller annat sätt, finns det regler för dessa. Gällande vilka skydd och vilken säkerhet det handlar om, finns det olika organ som godkänner dessa.

De som jobbar hårdast för personalens skydd och säkerhet på jobbet, är fackföreningarna. Oftast brukar även dessa ha stor makt, och kan besluta att släcka ned en produktion eller ett arbete om ett företag inte följer reglerna. Den person som hanterar dessa ärenden, är personalens utvalda skyddsombud.

Företagen är ansvariga för säkerheten på jobbet

Det stora ansvaret för personalen och säkerheten på jobbet, ligger hos företagen och deras ägare. Med andra ord måste alla företag skapa en plan och ett sätta att arbeta som följer de lagar som finns gällande säkerhet på jobbet. I det fallet är det Arbetsmiljöverket som står bakom dessa lagar.

Att förneka eller avstå från att ge sin personal den säkerhet de enligt lag har rätt till, kan medföra allt från böter till fängelse.