Få hjälp med att rekrytera lämplig personal

Rekrytering är tidskrävande för många företag och trots engagemanget du lägger ner kan personen visa sig olämplig för arbetet. En arbetstagare som ser lämplig ut på pappret behöver inte nödvändigtvis passa för just ditt företag. 

Personlighetstest

Företag använder sig alltmer av olika sorters personlighetstest vid rekrytering. Användningen av dem gör det lättare för företag att se om personer passar för ett visst arbete. Ett CV kan givetvis berätta en del, däremot visar det inte hela sanningen om en människas personlighet. Vi är alla olika. Trots att två sökande har snarlik bakgrund kan den ena passa bättre för just ditt företag.

Bra och dåligt med personlighetstest

Många har en negativ inställning till att göra personlighetstester och anser att de saknar vetenskaplig grund. Det positiva med testerna är ändå att du får en chans att visa vem du är. En anställningsintervju kan vara stressande för många och gör att det är svårt att vara sig själv. Därför kan ett test visa mer om hurdan personen är, än vad en intervju gör. Speciellt inom den privata sektorn och för olika chefsroller har testerna blivit alltmer populära.