NÄR DU FÖRÄNDRAR DITT BOLAG

Vi lever i ett samhälle som präglas av stark utveckling. Livet som bolagsägare är aldrig tråkigt, istället möter du ständigt nya utmaningar och möjligheter. Du behöver hela tiden utveckla bolaget för att se till att det är aktuellt och relevant.

Små förändringar

Små förändringar i ditt bolag kan du ofta hantera själv. Om du till exempel byter lokaler, som är en vanlig förändring där ditt bolag får en ny adress. Du anmäler ändringen till Svensk adressändring AB, men du måste också komma ihåg att anmäla till Bolagsverket. Du gör enkelt alla anmälningar på egen hand och det kostar inget förutom tid. Anmäler du andra förändringar är det oftast förknippat med en avgift, i vissa fall även underlag eller dispens från Skatteverket.

Be om hjälp

Även om förändringen är liten kan det alltså ofta ändå innebära en hel del formalia. Och om du behöver göra större förändringar i bolaget kan det fort bli komplicerat. Det är en god idé att redan från början skaffa hjälp med detta. Det kan vara svårt att veta var du ska registrera och anmäla förändringar. Det kan också ta tid och bli kostsamt om du behöver göra om och rätta till felaktigheter. Det är är smart att ta hjälp av experter och istället kunna ägna dig åt din verksamhet.